Алсын хараа, үнэт зүйлс

МҮИС- ийн стратегийн зорилго
Эрдэм шинжилгээ, сургалт судалгааны ажил, нийгмийн үйлчилгээний цар хүрээ, чанараар Монгол улс болон Олон улсад тэргүүлэх, сонгодог их сургуулийн нэг болох

МҮИС-ийн эрхэм зорилго
Шинэ эриний төгс удирдагчдыг бид бэлтгэнэ.

МҮИС-ийн үнэт зүйлс

Тус сургууль нь үндсэн салбар , сургалтын дэвшилтэд уламжлал, онцлогыг өөртөө шингээсэн сургалтын байгууллагын хувьд дараах үнэт зүйлсийг дээдэлнэ.

  • Хүний хүчин зүйл, бүтээлч байдал, хариуцлага
  • Чанартай боловсрол, чадвартай мэргэжилтэн
  • Зарчимч,шударга ёс ,нэгдмэл байдал
  • Мөрөөдлийг биелүүлэгч салбартаа тэргүүлэгч байгууллага