Монголын Үндэсний Их сургуулийн

Захирлын мэндчилгээ

Танилцуулга

Монголын Үндэсний Их сургуулийн Аялал жуулчлалын ангийн оюутнууд Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарын хамгийн том олимпиад болох "Grand tour" тэмцээнээс 9 удаа оролцохдоо 7 удаа түрүүлж, аялал жуулчлалын чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэдэг шилдэг сургууль гэдгээ жил болгон баталсаар

Хөтөлбөр

Монголын Үндэсний Их сургуулийн