Хзус

22
17

4-Р Сар

“Оюутны хөгжлийн төв”- ийг шинээр байгуулав

 Хийсэн ажил: “Хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлэх төв”- ийг өргөжүүлэн зохион байгуулж давхардсан тоогоор 80 гаруй удаа төлбөргүй зөвлөгөө өгсөн.Австралийн “New castle”...

Унших