МҮИС нь БНХАУ-ын UIBE сургуультай хамтран ажиллахаар боллоо.

МҮИС нь БНХАУ-ын UIBE сургуультай хамтран ажиллахаар боллоо.