Орчин үеийн орон сууцаар шийдсэн тохилог дотуур байр