СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ СУРГАЛТ

“Багш хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд

СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ СУРГАЛТ

Зорилго: БНСУ-д суралцах, мэргэжил дээшлүүлэх зорилготой оюутан, багш, ажилчидад зориулсан солонгос хэлний сургалтыг чанартай, тодорхой үр дүнд хүргэж заах. Сургалтын төгсгөлд суралцагчид солонгос хэлний TOPIK түвшин тогтоох шалгалтын тодорхой түвшинг хангасан байх.

Сургалт явуулах багш: ОУХС-ийн СХХБ-ийн ахлах багш Г.Хонгорзул \Рh.D\

ОУХС-ийн СХХБ-ийн багш П.Амаржаргал \маг\

ОУХС-ийн СХХБ-ийн багш Г.Пагмадулам \маг\

Сургалтын төрөл ба хугацаа:

Суурьгүй анхан шат 2сар

Суурьтай анхан шат 2 сар

TOPIK 1-2 3 сар

TOPIK 3-4 3 сар

TOPIK 5 2 сар

Хичээл: долоо хоногийн 3 өдөр явагдана

Сургалтын төлбөр:

Анхан шат- 1 сарын төлбөр 80,000₮

TOPIK-н сургалт – 1 сарын төлбөр 150,000₮

ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ

Гараг

Өглөөний анги

Өдрийн анги

Оройн анги

Даваа

Topik 5

Анхан шат

Topik3-4

Topik5

Мягмар

Topik1-2

Анхан шат

Topik3-4

Topik1-2

Topik5

Лхагва

Topik5

Topik3-4

Анхан шат

Пүрэв

Topik1-2

Анхан шат

Topik3-4

Topik1-2

Topik5

Баасан

Topik5

Topik3-4

Анхан шат

Бямба

Topik1-2

Topik3-4

Topik1-2

Анхан шат