Спорт клуб дугуйлангууд

МҮИС-ийн Оюутны 4 талт хөгжлийн хөтөлбөр

МҮИС нь монголын дээд боловсролын байгууллагын томоохон төлөөлөл бөгөөд энэ хичээлийн жилдээ 16 дахь жилдээ сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд Монголын хэмжэ...

Унших

​Бие бялдар - гоо зүйн ур чадвар хөгжүүлэх клуб

Биеийн тамирын хичээл болон мэргэжлийн багш, мэргэшиж буй оюутан нарын удирдан ажиллуулдаг клубуудын үйл ажиллагааны хүрээнд оюутан тус бүрт хүрч, бие бялд...

Унших

Мэргэжлийн ур чадвар хөгжүүлэх клуб

Мэрэгжлийн болон бусад хичээл зааж буй багш нар Оюутны 4 талт хөгжлийн хөтөлбөрийн агуулгыг тухайн улиралд заах хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгатай уялдуулан агуулгын ш...

Унших

Харилцаа ба сэтгэлгээний ур чадвар хөгжүүлэх клуб

Багш бүр зааж буй хичээлийн агуулга арга зүйг сэтгэлгээний ур чадварыг хөгжүүлэх талаас нь шийдэж чаддаг болохХүмүүнлэгийн ажлуудыг зохион байгуулахТөслийн уралдаан т...

Унших

Хувь хүний ур чадвар хөгжүүлэх клуб

Хувь хүний сонирхол, нийгмийн идэвхийг сайжруулах үүднээс мэргэжлийн багш, суралцагч оюутан бүр нэгэндээ чадах зүйлээ хуваалцах, олж мэдэх, суралцах боломжыг олгож б...

Унших