Бие бялдар, гоо зүй

​Бие бялдар - гоо зүйн ур чадвар хөгжүүлэх клуб

Биеийн тамирын хичээл болон мэргэжлийн багш, мэргэшиж буй оюутан нарын удирдан ажиллуулдаг клубуудын үйл ажиллагааны хүрээнд оюутан тус бүрт хүрч, бие бялд...

Унших