Харилцаа

Хувь хүний ур чадвар хөгжүүлэх клуб

Хувь хүний сонирхол, нийгмийн идэвхийг сайжруулах үүднээс мэргэжлийн багш, суралцагч оюутан бүр нэгэндээ чадах зүйлээ хуваалцах, олж мэдэх, суралцах боломжыг олгож б...

Унших