Судалгааны ажлууд

МТДС-ийн суурь судалгааны чиглэлүүд ба судлаач багш нарын бүрэлдэхүүн буюу

профессорын баг (математик): Ph.D Т. Батзул, Ph.D Д. Гансүх, Ph.D Б. Ууганбаяр

 • Уул уурхайн инженерийн математик
 • Бизнесийн удирдлагын математикийн хичээлийн агуулга
 • Хөтөлбөрийн тогтвортой хөгжлийн судалгаа.

Профессорын баг (мэдээлэл зүй, график дизайн): Ph.D Ш. Болдбаатар, Ph.D С. Сүх-Очир, Ph.D Ц. Мөнхжаргал, дэд проф Г. Очиржанцан

 • Программ хангамжийн шинэ бүтээл
 • Медиа технологийг боловсронгуй болгох асуудал
 • Электроникийн хөгжлийн шинэ боломж, чиг хандлага

ЭЗБУС-ийн суурь судалгааны чиглэлүүд ба судлаач багш нарын бүрэлдэхүүн буюу

профессорын баг: Профессорын баг: Ph.D Ч. Нямсүрэн, Ph.D П. Гантөмөр, Ph.D Д.Чинцэцэг, Ph.D З. Батцэцэг, профессор Т. Хасгиа

 • МҮИС-ийн шинжлэх ухаан, инновацийн төвийг үр ашигтай удирдахуй
 • Дэлхийн худалдааны байгууллага ба Монгол улс
 • Ногоон эдийн засгийн кейс судалгаа

БИС-ийн суурь судалгааны чиглэлүүд ба судлаач багш нарын бүрэлдэхүүн буюу

профессорын баг: Ph.D Б. Батцагаан, Ph.D С. Очирбат, Ph.D Ч.Лхагважав, Ph.D Ж. Цэен-Ойдов, Ph.D Ц. Дашдорж

 • Барилгын шинэ дэвшилтэт материалын судалгаа
 • Нарны эрчим хүчийг барилгын халаалтын журмаар ашиглах технологийн
 • боловсруулалт
 • Магнезит холбогчийг гарган авах, түүнийг барилгын материал болгон ашиглах нь

АЖГХС-ийн суурь судалгааны чиглэлүүд ба судлаач багш нарын бүрэлдэхүүн буюу

профессорын баг: Ph.D О. Сүхбаатар, Ph.D Ж. Октябрь, Ph.D Д. Жамц, Ph.D Н. Төвшинбаяр, Ph.D Т. Оюунчимэг, Ph.D Д. Базаргүр

 • ТСАЖ-ын төрөл хэлбэрүүдийн судалгаа, маркетинг, менежментийн асуудал
 • Газар дахин төлөвлөлт, газрын үнэлгээ, зайнаас тандан судлалын асуудал
 • Хүрээлэн буй орчинд үзүүлж буй ноосферын судалгаа
 • Монгол хүний онцлогт тохирсон экологийн эрүүл хүнс-тэжээлийн судалгаа

УУИС-ийн суурь судалгааны чиглэлүүд ба судлаач багш нарын бүрэлдэхүүн буюу

профессорын баг: Sc.D Я. Гомбосүрэн, Sc.D Ц. Нанзад, Ph.D Л. Орхон,

Ph.D Т. Шийрав, Ph.D Т. Лодой, Ph.D К. Хавалболат, Ph.D Б. Бат, дэд проф. Д.Энхчимэг,

Монгол улсын зөвлөх инженер, багш Б. Эрдэнэчулуун, магистр Э.Хатанзориг, докторант

Д. Ундраа.

 • Сэргээгдэх эрчим хүч
 • Гидрогеологийн судалгаа
 • Шатах ашигт малтмалын боловсруулах технологи
 • Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи
 • Экологи байгаль хамгаалал

ОУХС-ийн суурь судалгааны чиглэлүүд ба судлаач багш нарын бүрэлдэхүүн буюу

профессорын баг: Sc.D Б. Мягмаржав, Ph.D Д. Тунгалаг, Ph.D Д. Чимэг, Ө. Ариунтуяа, П.

Алимаа, Ш. Сарантуяа, Т. Бүрнээ, Ч. Цогзолмаа

 • Хэл шинжлэл /англи-монгол, солонгос-монгол, хятад-монгол, орос-монгол хэлний
 • харьцуулсан судалгаа/
 • Гадаад хэл заах арга: их, дээд сургуулийн гадаад хэлний сургалтын бодлогын
 • шинэчлэл
 • Еврази судлал
 • Монгол судлал: орон нутаг судлал, намтар судлал, соёл судлал

АУС-ийн суурь судалгааны чиглэлүүд ба судлаач багш нарын бүрэлдэхүүн буюу

профессорын баг: академич Sc.D. Ц. Лхагвасүрэн, Ph.D Т. Алтанцэцэг, Ph.D А. Пэрлээ-

Ойдов, Ph.D Л. Батгэрэл

 • Анагаах ухааны боловсрол судлал
 • Шинэ эм бэлдмэл гарган авах инновацийн судалгаа
 • Онолын суурь судалгаа

ХЗУС-ийн суурь судалгааны чиглэлүүд ба судлаач багш нарын бүрэлдэхүүн буюу

профессорын баг: Ph.D Т. Мөнхжаргал, Sc.D Ж. Болдбаатар, Ph.D Ц. Цэлмэг, Ph.D Ч.

Нямсүрэн, Д. Баатар, Н. Жинжиймаа, Д. Насанбат, М. Ариунтуяа

 • Эрүүгийн эрхзүйн шинэчлэл
 • Иргэний эрхзүйн шинэчлэл
 • Захиргааны ерөнхий хуулийн нэр томъёоны чиг хандлага