Тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа

Хятадын Уул уурхай, Технологийн Их  сургуулийн олон улсын оюутнууд элсүүлэх Засгийн газрын Торгоны зам (Silk Road) хөтөлбөр зарлагдлаа. Энэхүү тэтгэлэг нь магистрын оюутнуудад 3-аас дээшгүй жил, докторантурт 4-ээс дээшгүй жил, бакалаврын оюутнуудад 4-өөс дээшгүй жилээс хэтрэхгүй хугацаанд дэмжлэг үзүүлнэ.

Нийтэлсэн огноо: 2 сар, 1 долоо хоног өмнө