ХЗУС онцлох мэдээ /1/: Хууль зүйн удирдлагын оюутнууд Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх хуралтай танилцлаа.

Багш Ц.Мөнхдэлгэр, багш Пүрэвдулам нар ХЭЗ 2-р курсын оюутнуудыг Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх хурлын танхим болон шүүх хуралдаанд суулгаж дадлагажууллаа.


Харин 2018. 12.07нд багш А.Азжаргал Үндсэн хуулийн процессын эрх зүй хичээлээр 3-р курсын оюутнуудын дунд Үндсэн хуулийн ЦЭЦ-ийн ШҮҮХ ХУРАЛ зохион байгуулж байна. Энэ нь онолоо үзэж буй мэдлэгээ практикт дадлагажуулж буй чухал алхам юм.