Хөтөлбөрүүд

ГЗБУ

Батлав: Сургалт эрхэлсэн захирал ....................Б.ДашдолгорХөтөлбөрийн нэр: Менежмент, газар зохион байгуулалтХөтөлбөрийн индекс: D341100Оюутанд санал болгох төлө...

Унших

БОХТ

Батлав: Сургалт эрхэлсэн захирал ....................Б.ДашдолгорХөтөлбөрийн нэр: Байгаль ашиглалт, хяналт үнэлгээХөтөлбөрийн индекс: D850200Оюутанд санал болгох төлөвл...

Унших

АЖ ахуй үйлчилгээ

ОЮУТАНД САНАЛ БОЛГОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Мэргэжлийн ерөнхий чиглэл: Үйлчилгээ Төрөлжсөн чиглэл: Ахуйн үйлчилгээ Нарийвчилсан чиглэл: Аялал, жуулч...

Унших

АЖЭЗУ

Батлав. Сургалт эрхэлсэн захирал ............................. Б.Дашдолгор 2014-2015 оны хичээлийн жилд АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЭДИЙН ЗАСАГ мэргэжлээр суралцах ОЮ...

Унших

АЖ Солонгос, Япон хэл

Мэргэжил: Аялал Жуулчлал Солонгос хэлМэргэжлийн индекс: D811005 Оюутанд санал болгох төлөвлөгөө I курс Намар Хавар д/д Код Хичээлийн нэр кт д/д ...

Унших

АЖ Хятад хэл

Мэргэжил: Аялал Жуулчлал Хятад хэлМэргэжлийн индекс: D811007 Оюутанд санал болгох төлөвлөгөө I курс Намар Хавар д/д Код Хичээлийн нэр кт д/д Код...

Унших

АЖ Менежмент

2014-2015 оны хичээлийн жилд АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН МЕНЕЖМЕНТ мэргэжлээр суралцахОЮУТАНД САНАЛ БОЛГОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ I курс Намар Хавар д/д Код Хичээлийн нэр кт д...

Унших

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа: № Ажлын агуулга Биелэлт, үр дүн 1 Гадаадын их, дээд сургуулиудтай харилцаа холбоо тогтоох Inner Mongolia University f...

Унших

Мэргэжлийн чиглэл

“Эдийн засаг бизнесийн удирдлагын сургууль” 1 Бизнесийн удирдлага 1 Банкны удирдлага Математик , Нийгмийн тухай мэдлэг 400 2 Бизнесийн эдийн заса...

Унших

Мэргэжлийн чиглэл

“Олон улсын харилцааны сургууль” 1 Олон улсын харилцаа 1 Олон улсын харилццааны ажилтан /англи, хятад хэлтэй/ Гадаад хэл, Нийгэм, Монгол хэл, 2 Оло...

Унших