Барилга инженерийн сургуулийн хөтөлбөр

Барилгын бүтэц эдлэлийн технолог

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬМэргэжил: Барилгын бүтэц эдлэлийн технологиМэргэжлийн индекс: D 078801 Оюутанд санал болгох төлөвлөгөө 1-р курс Намар ...

Унших

Барилгын менежмент

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬМэргэжил: Барилгын менежментМэргэжлийн индекс: D 041302 Оюутанд санал болгох төлөвлөгөө 1-р курс Намар Хавар д/д ...

Унших

Иргэний ба үйлдвэрийн барилгa

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬХөтөлбөрийн нэр: Иргэний ба үйлдвэрийн барилгаХөтөлбөрийн индекс: D073202Батлав: Сургалт эрхэлсэн дэд захирал Б.Дашдолгор ...

Унших

Сантехник инженер

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬХөтөлбөрийн нэр: Хүрээлэн буй орчны инженерХөтөлбөрийн индекс: D073201 Оюутанд санал болгох төлөвлөгөө 1-р курс Намар 1-р курс...

Унших

Дулааны инженер

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬХөтөлбөрийн нэр: Дулааны инженерХөтөлбөрийн индекс: D071302 Оюутанд санал болгох төлөвлөгөө 1-р курс Намар 1-р курс Хавар №...

Унших