Уул уурхай инженерийн сургуулийн хөтөлбөр

Уул уурхайн ашиглалт

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬСУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ № Хичээлийн нэр program 1 Монголын түүх, соёл, ёс заншил Mongolian history 2 Мэдээллийн технологи, мэдээллий...

Унших

Үйлдвэрийн автоматжуулалт

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬСУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨЕрөнхий чиглэл: Инженерчлэл, үйлдвэрлэл, зохион бүтээлт /General directions: engineering, manufacturing, designИндекс:...

Унших

Авто инженер

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬСУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨЕрөнхий чиглэл: Инженерчлэл, үйлдвэрлэл, зохион бүтээлтИндекс: D 071601Төрөлжсөн чиглэл: Инженерчлэл, инженерийн үйлд...

Унших

Electrical engineer

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬСУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨБАТЛАВ. БШУЯ-ны Дээд боловсролын хэлтсийн дарга П.ЭрхэмбулганЕрөнхий чиглэл: Инженерчлэл, үйлдвэрлэ...

Унших

Механик инженер

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬСУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨЕрөнхий чиглэл: Инженерчлэл, үйлдвэрлэл, зохион бүтээлтИндекс: D 071501Төрөлжсөн чиглэл: Инженерчлэл, инженерийн үйлд...

Унших

Сэргээгдэх эрчим хүч

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬСУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨЕрөнхий чиглэл: Инженерчлэл, үйлдвэрлэл, зохион бүтээлт Индекс: D 071301Төрөлжсөн чиглэл: Инженерчлэл, инженерийн үйл...

Унших

Газрын тосны инженер

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬСУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨЕрөнхий чиглэл: Инженерчлэл, үйлдвэрлэл, зохион бүтээлт /General directions: engineering, manufacturing, designИнде...

Унших

Геологи

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬСУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨЕрөнхий чиглэл: Байгалийн шинжлэх ухаан, математик, статистик / General direction: natural sciences, mathematics and ...

Унших

Уул уурхай олборлолт

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬСУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨЕрөнхий чиглэл: Инженерчлэл, үйлдвэрлэл, зохион бүтээлт /General directions: engineering, manufacturing, designИндекс:...

Унших