Хууль зүй удирдлагын сургуулийн хөтөлбөр

Иргэний эрх зүй

Оюутанд санал болгох төлөвлөгөө 1-р курс Намар 1-р курс Хавар № Индекс Хичээлийн нэр Кт Лекц Сем Лаб ДЭХ ДДХ № Индекс Хичээлийн нэр Кт Лекц С...

Унших

Аюулгүй байдлыг хангах үйлчилгээ

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬСУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Ерөнхий чиглэл: Үйлчилгээ Хөтөлбөрийн нэр: Аюулгүй байдал Төрөлжсөн чиглэл: Аюулгүй байдлыг хангах үй...

Унших