Элсэлт 2017

Элсэлт авах мэргэжлүүд

Хууль зүй удирдлагын сургууль

Xөтөлбөрийн нэр Мэргэжлийн чиглэл ЭЕШ өгсөн байх хичээл Босго оноо
1 Эрх зүйч
Япон чиглэл эрх зүйч
Хятад чиглэл эрх зүйч
Орос чиглэл эрх зүйч
Солонгос чиглэл эрх зүйч
Англи, Америк чиглэл эрх зүйч
Бизнесийн эрх зүй
Гэрээний эрх зүй
Эрх зүйч -Сэтгэл судлал
Гэр бүл хүүхэд хамгааллын эрх зүй
Эрүүгийн эрх зүй
Иргэний эрх зүй
Захиргааны эрх зүй
Нотариатын эрх зүй
Өмгөөллийн эрх зүй
Хуульч, эдийн засагч
Нийгэм судлал, Гадаад хэл, Монгол хэл 400
2 Аюулгүй байдал
Аюулгүй байдал
Объектын аюулгүй байдал
Байгууллагын аюулгүйн байдлын ажилтан
Хувийн хамгаалалтын ажилтан
Нийгэм судлал, Гадаад хэл 400

Эдийн засаг бизнесийн удирдлагын сургууль

Xөтөлбөрийн нэр Мэргэжлийн чиглэл ЭЕШ өгсөн байх хичээл Босго оноо
1 Эдийн засаг
Онолын эдийн засагч
Бизнесийн эдийн засагч
Эдийн засгийн шинжээч
Хөдөө аж ахуйн эдийн засагч
Аж үйлдвэрийн эдийн засагч
Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг /Гадаад хэл/ 400
2 Нягтлан бодох бүртгэл
Өртөг, удирдлагын нягтлан бодох бүртгэл
Хяналт шалгалт
Татварын нягтлан бодох бүртгэл
Төсвийн нягтлан бодох бүртгэл
Нягтлан бодох бүртгэл, мэдээлэл зүй
3 Санхүү, банк
Банкны удирдлага
Санхүүгийн удирдлаг
Хөрөнгө оруулалтын шинжээч
Санхүүгийн шинжээч
4 Даатгал Даатгалын удирдлага
Даатгалын актуарчин
Нийгмийн даатгал
Хөрөнгийн үнэлгээчин
5 Бизнесийн удирдлага
Бизнесийн удирдлага
Төслийн удирдлага
6 Менежмент Хүний нөөцийн менежмент
Үйлдвэрлэлийн менежмент
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн менежмент
7 Худалдаа
Олон улсын худалдаа
Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага
Гааль, татвар
8 Маркетинг Маркетингийн удирдлага
Зар сурталчилгаа
Брэндийн удирдлага
9 Нийтийн удирдлага
Нийтийн удирдлага

Аялал жуулчлал, газрын харицааны сургууль

Xөтөлбөрийн нэр Мэргэжлийн чиглэл ЭЕШ өгсөн байх хичээл Босго оноо
1 Аялал жуулчлал Гадаад зах зээлийн аялал жуулчлалын менежмент /Япон, Хятад, Солонгос, Англи, Америк, Орос/
Аялал жуулчлалын маркетингийн удирдлага
Дотоодын аялал жуулчлалын удирдлага
Түүх, соёлын аялал жуулчлалын удирдлага
Эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын удирдлага
Аялал жуулчлал-спортын арга зүйч
Газарзүй, Нийгмийн тухай мэдлэг, Математик, гадаад хэл, хими, биологи 400
2 Зочлох үйлчилгээ
Үйлчилгээний салбарын менежмент, сэтгэл зүйч
Хангамж үйлчилгээний удирдлага
Олон улсын сүлжээ зоогийн газрын удирдлага
Дээд зэрэглэлийн зочид буудлын удирдлага
Кемп менежер
Зочлох үйлчилгээний аюулгүй ажиллагааны удирдлага
3 Газар зохион байгуулалт
Газар зохион байгуулалтын удирдлага /газар төлөвлөлт, газрын кадастр, газрын үнэлгээ/
4 Байгаль орчныг хамгаалах технологи Байгаль орчныг хамгаалах технологи /байгаль орчныг нөхөн сэргээх технологи/
Байгаль ашиглалт, хяналт, үнэлгээ
Ургамлын нөөц, био үйлдвэрлэлийн технологи
5 Хүнсний инженерчлэл
Хүнсний инженерчлэл /мах, сүү, исгэлтийн технологи, талх нарийн боов/
Хүнсний технологи - эрүүл ахуйч
Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи
6 Геодези Геодези
7 Мал эмнэлзүй
Мал эмнэлзүй
8 Агрономи Агрономи
9 Газар тариалангийн аж ахуй Газар тариалангийн аж ахуй
10 Жимс ногооны аж ахуй Жимс ногооны аж ахуй
11 БНСУ-ын JJU Их сургуультай хамтарсан 3+1 хөтөлбөр Зочлох үйлчилгээ /TOPK 4-р түвшний солонгос хэлтэй/

Анагаах ухааны сургууль

Xөтөлбөрийн нэр Мэргэжлийн чиглэл ЭЕШ өгсөн байх хичээл Босго оноо
1 Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухаан (Их эмч) Дотор
Эх барих, эмэгтэйчүүд
Хүүхэд
Гэмтэл
Халдварт
Мэдрэл
Мэс засал
Нүд
Чих хамар хоолой
Хими, биологи 400
2 Уламжлалт анагаах ухаан (уламжлалтын их эмч)
Зүү төөнө засалч
Дотор-Уламжлалт
Эмэгтэйчүүд-Уламжлалт
Хүүхэд-Уламжлалт
Гэмтэл-Уламжлалт
Мэдрэл-Уламжлалт
Нөхөн сэргээх, Сэргээн засалч
3 Нүүр ам судлал (шүдний их эмч)
Нүүр амны эмчилгээ
Нүүр амны согог засагч
Нүүр амны гажиг засалч
Нүүр амны мэс засалч
Хүүхдийн нүүр амны их эмч
Гоо сайхны мэс засалч
4 Эм зүй Эм зүй (эм зүйч)
Эм зүйч
Эмийн технологич
Эм найруулагч
Эмийн химич
5 Сувилахуй (сувилагч)
Дотрын сувилагч
Яаралтай тусламжийн сувилагч
Эрчимт эмчилгээний сувилагч
Гэмтэл согог заслын сувилагч
Нөхөн сэргээх заслын сувилагч
Мэс заслын сувилагч
Хавдрын эмчилгээний сувилагч
Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилагч
Өрхийн сувилагч
Нярай, хүүхдийн сувилагч
Нийгмийн эрүүл мэнд
Хүнсний эрүүл ахуйч
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч
Орчны эрүүл ахуйч
Хүүхдийн эрүүл ахуйч
Тархвар судлаач
6 Сувилахуйн магистр Сувилахуйн магистр

Олон улсын харилцааны сургууль

Xөтөлбөрийн нэр Мэргэжлийн чиглэл ЭЕШ өгсөн байх хичээл Босго оноо
1 Олон улсын харилцаа Олон улсын харилцааны ажилтан /англи хэл+сонгон гадаад хэл/
Олон улсын харилцааны ажилтан /хятад, англи хэлтэй/
Олон улсын харилцааны ажилтан /солонгос, англи хэлтэй/
Олон улсын харилцааны ажилтан /япон, англи хэлтэй/
Олон улсын харилцааны ажилтан /орос, англи хэлтэй/
Нийгмийн тухай мэдлэг, Монгол хэл, Англи хэл 400
2 Олон улс, орон судлал
Англи хэл орон судлал
Хятад хэл орон судлал
Солонгос хэл орон судлал
Япон хэл орон судлал
Орос хэл орон судлал
3 Гадаад хэлний орчуулагч
Англи хэлний орчуулагч
Хятад хэлний орчуулагч
Солонгос хэлний орчуулагч
Япон хэлний орчуулагч
Орос хэлний орчуулагч
4 Сэтгүүл зүй Олон улсын сэтгүүл зүй
5 Гадаад хөтөлбөрүүд ОХУ-тай 1+2+1 хөтөлбөр Олон улсын харилцаа /Төв Ази ба хөрш орнууд/
Гадаад хэл 500
БНХАУ-тай 1+2+2 хөтөлбөр Олон улсын худалдаа, эдийн засаг
Хамтын ажиллагаатай АНУ, БНХАУ, БНСУ, Япон улс, ОХУ-ын их дээд сургуульд суралцахын өмнөх гадаад Хэлний бэлтгэл Англи хэлний бэлтгэл
Хятад хэлний бэлтгэл
Солонгос хэлний бэлтгэл
Япон хэлний бэлтгэл
Орос хэлний бэлтгэл
1 жил
6 Гадаад оюутнуудад зориулсан Хэлний бэлтгэл Монгол хэлний бэлтгэл

Уул уурхай, инженерийн сургууль

Xөтөлбөрийн нэр Мэргэжлийн чиглэл ЭЕШ өгсөн байх хичээл Босго оноо
1 Уул уурхайн ашиглалтын технологийн инженер Ил уурхайн төлөвлөлт, зохиомж
Далд уурхайн төлөвлөлт, зохиомж
Чулуулгийн механик
Физик, Хими, Математик /Гадаад хэл/ 400
2 Уул уурхайн менежмент Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн санхүүгийн шинжилгээ
Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдал
3 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологийн инженер
Шатах ашигт малтмалын болон хүдрийн баяжуулалтын технологи
4 Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн инженер Ил уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн оношилогоо, найдвартай ажиллагаа
Тоног төхөөрөмжийн угсралт, засвар
5 Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
Ил, далд уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн оношилогоо, найдвартай ажиллагаа
Баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн цахилгааны засвар, техникийн үйлчилгээ
6 Цахилгааны инженер (өдөр, орой, эчнээ) Цахилгаан хангамж, дулааны цахилгаан станц, дэд станц
7 Механик инженер Материал судлал, машин дизайн, төсөл зохиомж
Тоног төхөөрөмжийн зохион бүтээлт
8 Авто инженер Автын цахилгаан, автын засвар
Электроник
9 Сэргээгдэх эрчим хүч Нар, ус, салхины эрчим хүч
Био масс
10 Газрын тосны инженер Шатах ашигт малтмалын боловсруулалт
Газрын тосны өрөмдлөг, хайгуул
11 Геологи Эрдэс судлал, геологи хайгуул, хайгуулын өрөмдлөг

Мэдээлэл технологийн сургууль

Xөтөлбөрийн нэр Мэргэжлийн чиглэл ЭЕШ өгсөн байх хичээл Босго оноо
1 Программ хангамж Мультимедиа технологи
Систем хөгжүүлэгч
Интернэт веб технологи хөгжүүлэлт
Математик, Физик 400
2 Мэдээллийн технологи Сүлжээний нууцлал, хамгаалалтын инженер
Өгөгдлийн сангийн инженер
Систем администратор
3 Мэдээллийн систем Мэдээллийн системийн менежмент
Өгөгдлийн сангийн бааз
4 Компьютерийн сүлжээ Компьютерийн сүлжээ
5 Утасгүй холбоо
Харилцаа холбоо
Сүлжээ
Утасгүй технологи

Барилга инженерийн сургууль

Xөтөлбөрийн нэр Мэргэжлийн чиглэл ЭЕШ өгсөн байх хичээл Босго оноо
1 Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер Барилгын тооцооны инженер
Барилгын инженер
Математик, Физик 400
2 Авто замын инженер Авто замын барилгын инженер
Гүүр, тунелийн инженер
3 Барилгын бүтээ эдлэлийн технологи Барилгын бүтээц эдлэлийн технологи
Барилгын материалын технологи
4 Сантехникийн инженерийн байгууламж Дулаан хангамж, агаар сэлгэлт
Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ
Сантехникийн инженер
5 Дулааны инженер Дулааны цахилгаан станц
Дулаан хангамж, дулааны шугам сүлжээний
Дулааны процессийн автожуулалтын инженер
Аж үйлдвэрийн дулаан хангамжийн инженер
6 Барилгын менежмент Барилгын менежмент

Архитектур дизайны сургууль

Xөтөлбөрийн нэр Мэргэжлийн чиглэл ЭЕШ өгсөн байх хичээл Босго оноо
1 Архитектур Ландшафтын архитектур
Хот төлөвлөлт архитектур
Иргэний барилга архитектур
Олон нийтийн барилга архитектур
Ногоон байгууламжийн дизайн
Үйлдвэрлэлийн барилга архитектур
Зам талбайн дизайн
Математик /Ур чадвар/ 400
2 График дизайн Хэвлэлийн график дизайн
Студийн график дизайн
Брэнд дизайн
Мультимедиа дизайн
Анимэйшн дизайн
Комикс дизайн
3 Интерьер дизайн Иргэний барилга интерьер
Үйлдвэрлэлийн барилга интерьер
Олон нийтийн барилга интерьер
4 Үйлдвэрлэлийн дизайн Сав баглаа боодлын дизайн
Эдэлхүүн дизайн
5 Хувцасны дизайн Үндэсний хувцас дизайн
Хувцас загвар зохион бүтээлт
Ноос ноолуурын эдэлхүүний дизайн

Боловсролын сургууль

Xөтөлбөрийн нэр Мэргэжлийн чиглэл ЭЕШ өгсөн байх хичээл Босго оноо
1 Сургуулийн өмнөх боловсрол Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол Монгол хэл /гадаад хэл/ 400
2 Багш-бага боловсрол Багш, бага ангийн боловсрол
3 Багш-бие тамир Багш, бие тамир
4 Багш-байгалийн ухаан (физик, хими, биологи, газарзүй) Биологийн багш, биологич
Физикийн багш, физич
Газарзүйн багш, газар зүйч
Химийн багш, химич
5 Багш-математик ЕБС-ийн багш
Эрдэм шинжилгээний ажилтан
Банк санхүү бизнесийн байгууллагад эрсдлийн шинжээч ба менежер
6 Багш-нийгмийн ухаан Багш нийгмийн ухаан
7 Багш-монгол хэл, уран зохиол Багш монгол хэл
Багш уран зохиол