Эрдэм шинжилгээ танилцуулга

ЭШГ: Тус сургуульд явагдаж буй инноваци, технологийн чиглэл бүхий эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг удирдан чиглүүлэх үүрэгтэй.

ИЭШГ-ын дарга, дэд профессор Г. Шийрав Цахим хаяг:

Утасны дугаар:


ИЭША: инноваци, технологийн чиглэл бүхий эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах үүрэгтэй.

МДСА: Магистр, докторын сургалтын ажлыг удирдан зохион байгуулах үүрэгтэй

МДСА, ИЭША-ны дарга, профессор Ш. Батмөнх

Цахим хаяг: sh.batmunkh@mnu.edu.mn

Утасны дугаар:


ИЭША-ны мэргэжилтэн, профессор Х. Цэдэв

Цахим хаяг: h.tsedew@mnu.edu.mn

Утасны дугаар:


Номын сан: Оюутан, магистрант, докторантуудад болон профессор багш нарт хөнгөн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй.
Монгол судлалын “Тулгатан” төв: МҮИС төдийгүй, улс орон, хөрш зэргэлдээ бүс нутгийн орнууд, монгол үндэстэн, монгол туургатны хэмжээнд олон улсын түвшинд Монгол судлалыг хөхүүлэн дэмжих, эрчимжүүлэх, судалгааны ажлыг бодит үр дүнд хүргэх зорилготой.

Монгол судлалын “Тулгатан” төвийн тэргүүн Д. Мөнхбат

Цахим хаяг: d.munkhbat@mnu.edu.mn

Утасны дугаар: 99943699, 96666908