Ирээдүйн Тэрбумтнуудыг Бэлтгэх "1000-CEO" Үндэсний Хөтөлбөр

Энэхүү хөтөлбөр нь хувийн бизнестэй болж компани удирдах сонирхолтой, онцсайн сурлагатай 1000 элсэгч оюутнуудыг мэргэжил харгалзахгүйгээр сонгон маркетинг, менежментийн чиглэлээр бизнесийн үнэгүй хөтөлбөрөөр тусгайлан сургаж ирээдүйн тэрбумтануудыг бэлтгэх зорилготой юм.

publish date: 2 жил, 1 сар өмнө