Газар алба нэгж

Гадаад харилцааны алба

МҮДС-ийн боловсролын үйлчилгээний цар хүрээ нэмэгдэж багш судлаачдын эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын чанар үр дүн дээшилж сургуулийн үйл ажиллагаа улам бүр хүрээгээ...

Read

Оюутны хөгжлийн алба

ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН АЛБА 1. Албаны дарга Ч.Чойдог. Монголын Үндэсний Их сургуулийн үе үеийн ажилтан, албан хаагч, сургуулийн төлөө сэтгэл зүрхээ зориулан ажиллаж бу...

Read

Бүртгэл мэдээллийн алба

Бүртгэл Мэдээллийн Алба нь албаны дарга Н.Пагмадулам, Мэргэжилтэн М.Баярсайхан, Г.Навчаа, Үнэлгээний мэргэжилтэн А.Энхчимэг гээд нийт 4 хүний бүрэлдэхүүнтэ...

Read

Сургалт, бодлого зохицуулалтын алба

МҮИС-ийн сургалтын алба нь Сургалтын албаны дарга, Үнэлгээний мэргэжилтэн, Салбар сургуулийн сургалтын менежерүүд гээд нийт 10 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллаг...

Read

Хүний нөөцийн алба

МҮИС-ийн хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт нь Энигма группын хүний нөөцийн албанд харьяалагдан үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж байгаад 2008-2009 оны хичээлийн жилд МҮДС-ий...

Read

Чанарын үнэлгээний алба

МҮИС-ийн гүйцэтгэх захирлын тушаалаар ЧҮА нь 2011 оны 10-р сарын 16-нд бие даасан алба болон байгуулагдсан нь сургуулийн хөгжил дэвшил, цаг үеийн шаардлагатай холбоо...

Read

Санхүү аж ахуйн алба

Манай алба нь их сургуультайгаа зэрэгцэн байгуулагдсан хамгийн анхны ууган алба нэгж юм. Анх 1998 оны 7 сарын 09 ны өдрийн Монгол улсын Гэгээрлийн сайдын 154 тоот туш...

Read