Газар алба нэгж

Гадаад харилцааны алба

МҮДС-ийн боловсролын үйлчилгээний цар хүрээ нэмэгдэж багш судлаачдын эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын чанар үр дүн дээшилж сургуулийн үйл ажиллагаа улам бүр хүрээгээ...

Унших

Оюутны хөгжлийн алба

ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН АЛБА 1. Албаны дарга Ч.Чойдог. Монголын Үндэсний Их сургуулийн үе үеийн ажилтан, албан хаагч, сургуулийн төлөө сэтгэл зүрхээ зориулан ажиллаж бу...

Унших

Бүртгэл мэдээллийн алба

Бүртгэл Мэдээллийн Алба нь албаны дарга Н.Пагмадулам, Мэргэжилтэн М.Баярсайхан, Г.Навчаа, Үнэлгээний мэргэжилтэн А.Энхчимэг гээд нийт 4 хүний бүрэлдэхүүнтэ...

Унших

Сургалт, бодлого зохицуулалтын алба

МҮИС-ийн сургалтын алба нь Сургалтын албаны дарга, Үнэлгээний мэргэжилтэн, Салбар сургуулийн сургалтын менежерүүд гээд нийт 10 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллаг...

Унших

Хүний нөөцийн алба

МҮИС-ийн хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт нь Энигма группын хүний нөөцийн албанд харьяалагдан үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж байгаад 2008-2009 оны хичээлийн жилд МҮДС-ий...

Унших

Чанарын үнэлгээний алба

МҮИС-ийн гүйцэтгэх захирлын тушаалаар ЧҮА нь 2011 оны 10-р сарын 16-нд бие даасан алба болон байгуулагдсан нь сургуулийн хөгжил дэвшил, цаг үеийн шаардлагатай холбоо...

Унших

Санхүү аж ахуйн алба

Манай алба нь их сургуультайгаа зэрэгцэн байгуулагдсан хамгийн анхны ууган алба нэгж юм. Анх 1998 оны 7 сарын 09 ны өдрийн Монгол улсын Гэгээрлийн сайдын 154 тоот туш...

Унших