News

МҮИС Салбар Сургуулиудын танилцуулга

2023 4-Р Сар 19

МҮИС Салбар Сургуулиудын танилцуулга

МҮИС - Scholarship 500 сая тэтгэлэг

2023 4-Р Сар 18

МҮИС нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд жил бүр олон улсын хэмжээнд ...

МҮИС ОЮУТНУУДАА ЗОРИУЛАН СУРАЛЦАХ ХУГАЦААНДАА ЦАЛИНТАЙ АЖЛЫН БАЙРТАЙ, ХОС ДИПЛОМТОЙ ТӨГСӨХ ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮ...

2023 4-Р Сар 11

МҮИС ОЮУТНУУДАА ЗОРИУЛАН СУРАЛЦАХ ХУГАЦААНДАА ЦАЛИНТАЙ АЖЛЫН БАЙРТАЙ, ХОС ДИПЛОМТОЙ ...

Мүис гадаадад эзэмшиж буй мэргэжлээрээ өндөр цалинтай ажиллах боломжийг нээлээ

2023 4-Р Сар 11

Мүис гадаадад эзэмшиж буй мэргэжлээрээ өндөр цалинтай ажиллах боломжийг нээлээ

Монголын Үндэсний Их Сургууль Танилцуулга

2023 4-Р Сар 11

Монголын Үндэсний Их Сургууль Танилцуулга

МҮИС-ийн Гадаад оюутнууд Улаанбаатар хоттой танилцаж, хамтдаа цагийг үр бүтээлтэй, хөгжилтэй өнгөрүүллээ.

2023 4-Р Сар 11

МҮИС-ийн Гадаад оюутнууд Улаанбаатар хоттой танилцаж, хамтдаа цагийг үр бүтээлтэй, ...

Тэтгэлэгт бүртгүүлэх хүсэлт авах хэсэг

Сургуулийн орчин 360

Видео

МҮИС Салбар Сургуулиудын танилцуулга

МҮИС Салбар Сургуулиудын танилцуулга

МҮИС нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд жил бүр олон улсын хэмжээнд 500 сая төгрөгийн хөнгөлөлт, урамшууллыг тэтгэлэг хэлбэрээр ЕБС-ийн төгсөх ангийн сурагчид, МҮИС-ийн 1-4-р курсын оюутнууд болон олон улсын оюутнуудад олгодог Монголын цорын ганц сургууль юм.

МҮИС - Scholarship 500 сая тэтгэлэг

МҮИС ОЮУТНУУДАА ЗОРИУЛАН СУРАЛЦАХ ХУГАЦААНДАА ЦАЛИНТАЙ АЖЛЫН БАЙРТАЙ, ХОС ДИПЛОМТОЙ ТӨГСӨХ ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА.

МҮИС ОЮУТНУУДАА ЗОРИУЛАН СУРАЛЦАХ ХУГАЦААНДАА ЦАЛИНТАЙ АЖЛЫН БАЙРТАЙ, ХОС ДИПЛОМТОЙ ТӨГСӨХ ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА

Мүис гадаадад эзэмшиж буй мэргэжлээрээ өндөр цалинтай ажиллах боломжийг нээлээ

Мүис гадаадад эзэмшиж буй мэргэжлээрээ өндөр цалинтай ажиллах боломжийг нээлээ

Монголын Үндэсний Их Сургууль Танилцуулга

Монголын Үндэсний Их Сургууль Танилцуулга

МҮИС-ийн Гадаад оюутнууд Улаанбаатар хоттой танилцаж, хамтдаа цагийг үр бүтээлтэй, хөгжилтэй өнгөрүүллээ.

МҮИС-ийн Гадаад оюутнууд Улаанбаатар хоттой танилцаж, хамтдаа цагийг үр бүтээлтэй, хөгжилтэй өнгөрүүллээ.