Хамтын ажиллагаа

University of International Business and Economics

БНХАУ Since 2023

Багш, оюутан солилцоо, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил, олон улсын хурал, зөвлөгөөн

Stanford Emergency Medicine International

USA Since 2015

Багш, оюутан солилцоо, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил, олон улсын хурал, зөвлөгөөн

Stanford School of Medicine

USA Since 2015

Багш, оюутан солилцоо, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил, олон улсын хурал, зөвлөгөөн

The State higher vocational school in Glogow

Since 2015

Багш, оюутан солилцоо, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил, олон улсын хурал, зөвлөгөөн

Ming Chuang University

Тайвань Since 2014

Багш, оюутан солилцоо, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил, олон улсын хурал, зөвлөгөөн

Daegu Haany University

БНСУ Since 2014

Багш, оюутан солилцоо, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил, олон улсын хурал, зөвлөгөөн

Gateway Development, LLC

АНУ Since 2014

Эрчим хүч, барилгын материал, судалгаа, сургалт

Chosun University

БНСУ Since 2014

Багш, оюутан солилцоо, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил, олон улсын хурал, зөвлөгөөн

American Center for Mongolian studies

АНУ Since 2014

Монгол Америк боловсрол, шинжлэх ухааны хөгжилд хамтран ажиллах, ном сурах бичиг,  сонин сэтгүүл

University of California advanced solar technology institute (UC Solar)

АНУ Since 2014

Нарны сэргээгдэх эрчим хүчээр ажиллах ариун цэврийн өрөө,  LED гэрэл,

MIT Enterprise Forum

Гонг-Конг Since 2013

Faculty of mining and petroleum engineering institute technology Bandung

Индонез Since 2013

Багш, оюутан солилцоо, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил, олон улсын хурал, зөвлөгөөн

Embassy of the republic of Indonesia Beijing

Since 2013

Элчин сайдын яамнаас зөвшөөрсний дагуу ном сурах бичиг, эрдэм шинжилгээний нийтлэл, техникийн туслалцаа үзүүлэх

Алтайн Техникийн улсын их сургууль

ОХУ Since 2013

Багш, оюутан солилцоо, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил, олон улсын хурал, зөвлөгөөн

Mevlana exchange program

Түрк Since 2013

Багш, оюутан солилцоо

Kangwon National university

БНСУ Since 2013

Багш, оюутан солилцоо, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил, олон улсын хурал, зөвлөгөөн, богино хугацааны сургалт

Tokai University

Япон Since 2013

Багш, оюутан солилцоо, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил, олон улсын хурал, зөвлөгөөн

Myongji University

БНСУ Since 2013

Багш, оюутан солилцоо, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил, олон улсын хурал, зөвлөгөөн

Akita University

Япон Since 2013

Багш, оюутан солилцоо, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил, олон улсын хурал, зөвлөгөөн

Горно Алтайский улсын их сургууль

ОХУ Since 2013

Багш, оюутан солилцоо, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил, олон улсын хурал, зөвлөгөөн

Mok Won University

БНСУ Since 2012

Багш, оюутан солилцоо, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил, олон улсын хурал, зөвлөгөөн

Lovely Professional University

БНЭУ Since 2012

Багш, оюутан солилцоо, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил, олон улсын хурал, зөвлөгөөн_ богино хугацааны сургалт

Confucius Institute

ӨМӨЗО Since 2011

Багш, оюутан солилцоо 2+2 хөтөлбөр, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил, олон улсын хурал, зөвлөгөөн, урлаг спорт , тэмцээн

Читийн их сургууль

ОХУ Since 2011

Багш, оюутан солилцоо, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил, олон улсын хурал, зөвлөгөөн

Jeonju Vision Institute

БНСУ Since 2011

Багш, оюутан солилцоо, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил, олон улсын хурал, зөвлөгөөн

Hanbat National University

БНСУ Since 2010

Багш, оюутан солилцоо, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил, эрдэм шинжилгээний ном, товхимол, олон улсын хурал, зөвлөгөөн

Jeonju University

БНСУ Since 2005

Багш, оюутан солилцоо, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил, олон улсын хурал, зөвлөгөөн