ОХУ-ЫН ЭРХҮҮГИЙН ҮНДЭСНИЙ СУДАЛГААНЫ ТЕХНИКИЙН ИХ СУРГУУЛЬТАЙ МАГИСТРАНТ, АСПИРАНТ БЭЛТГЭХ ТАЛААР ХАМТРАН АЖИЛЛАНА

МҮИС-ийн төлөөлөгчид 2015 оны 19-нд Эрхүүгийн үндэсний судалгааны техникийн их сургуулийн Физик-Техникийн хүрээлэнд ажиллаж дараах арга хэмжээг хамтран хэрэгжүүлэхээр тохироцов. Үүнд:

  • Магистрант, аспирант бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрийг харилцан солилцох, бэлтгэх;
  • Лазерын физикийн салбарт болон нүүрстөрөгчийн нано бүтцийг хамтран судлах, гаргаж авах, төмрийн үйлдвэрийн хаягдлыг дахин боловсруулах арга зүйг боловсруулах;
  • Хөвсгөл нуурын ёроолын хурдсыг авианы аргаар геофизикийн судалгааг хамтран явуулах;

Хэлэлцээрт МҮИС-ийн талаас ИЭША-ны дарга, профессор Ш. Батмөнх, БИС-ийн ахлах багш, докторант Л. Олзвойбаатар, Эрхүүгийн ҮСТИС-ийн талаас ФТХ-ийн захирал, доктор Н.А. Иванов., ФИХ-ийн ЭШ эрхэлсэн орлогч, доктор Д.В. Богданович нар оролцлоо.


Үндэсний судалгааны Эрхүүгийн Техникийн УИС. Манай төлөөлөгчид мөн сургуулийн дэргэдэх Физик Техникийн хүрээлэнгийн захирал, доктор Н.А. Иванов., ФИХ-ийн ЭШ эрхэлсэн орлогч, доктор Д.В. Богданович нарын хамт гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа

publish date: 8 жил, 8 сар өмнө