“Оюутны хөгжлийн төв”- ийг шинээр байгуулав

 

Хийсэн ажил:

  • “Хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлэх төв”- ийг өргөжүүлэн зохион байгуулж давхардсан тоогоор 80 гаруй удаа төлбөргүй зөвлөгөө өгсөн.
  • Австралийн “New castle” Их Сургуулийн Хуулийн Факультеттай хамтын ажиллагаатай ажиллах санамж бичгийг баталгаажуулав.
  • “Оюутны 4 талт хөгжил”- ийг хангах зорилгоор салбар сургуулийн “Оюутны хөгжлийн төв”- ийг шинээр байгуулав 

5-р сард хийх ажил:

  • Салбар сурталчлах өдөрлөг зохион байгуулах
  • “Monterial”, “Шинэ эриний оюутан” тэмцээнүүдийг их дээд сургуулийн оюутнуудын дунд зохион байгуулах
  • “Иргэний Аюулгүй Байдал- Бие Хамгаалал”-ын хөтөлбөрийн багаас мэргэжлийн ажилтан, багш судлаачдын  онол практикийн бага хурал зохион байгуулах

publish date: 9 жил, 3 сар өмнө