Монголын Үндэсний их сургуулийн гадаад оюутнууд гадаадад аялангаа суралцах боломжтой боллоо.

Монголын Үндэсний их сургуулийн гадаад оюутнууд гадаадад аялангаа суралцах боломжтой боллоо.

Монголын Үндэсний их сургууль болон БНСУ-ын Хамбад их сургуультай оюутан солилцооны хөтөлбөрөөр гадаад оюутнуудын төлөөлөл маань амжилттай явлаа. Та бүхэнд ч бас боломж байна.

publish date: 1 жил өмнө