Монголын үндэсний их сургуулийн стратегийн зорилго

МҮИС- ИЙН СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО

Эрдэм шинжилгээ, сургалт судалгааны ажил, нийгмийн үйлчилгээний цар хүрээ, чанараар Монгол улс болон Олон улсад тэргүүлэх, сонгодог их сургуулийн нэг болох

Нийтэлсэн огноо: 4 сар, 1 долоо хоног өмнө