Эмнэл зүйн Кураци хичээлийн технологи, чанарын хяналтын журам

Дүрэм журам