Монголд анх удаа ️1 тэрбум 700 сая төгрөгийн тэтгэлэг зарлаж байна


Монголын үндэсний боловсрол сан Монголын үндэсний их сургууль

Монголд анх удаа ️1 тэрбум 700 сая төгрөгийн шилдэг 1️000 сурагчдад зориулсан 50-100% тэтгэлэг зарлаж байна

БҮРТГҮҮЛЭХ ЛИНК : http://shorturl.at/knFX3