Видео

Монголын Үндэсний Их Сургуулийн Спортын Их Наадам

Жил бүр уламжлал болгон зохион байгууллагддаг спортын их наадмаа 13 000 оюутнуудынхаа дунд амжилттай зохион байгууллаа

Read

Клубүүдийн нэгдсэн өдөрлөг боллоо. 2017.12.01

Монголын Үндэсний Их Сургуулийн 2017-2018 оны хичээлийн жилд шинээр үүсэн байгуулагдсан болон одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа Клубүүдийн нээлттэй өдөрлөг зохион ба...

Read

Монголын Үндэсний Их Сургуулийн Танилцах өдөрлөг 2017.09.20

Монголын Үндэсний Их Сургуульд 2017-2018 оны хичээлийн жилд элсэн орсон оюутнууддаа зориулан зохион байгуулсан "Манлайллаар өрсөлдөн хөгжье" сэдэвт танилцах өдөрлөг Чи...

Read

Монголын Үндэсний Их Сургуулийн сүлд дүү

<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker" data-verified="redactor"&amp...

Read

Шторк

<span class="redactor-invisible-space"&a...

Read