Монголын Үндэсний Их Сургуулийн Оюутны байрны орон сууцанд Алтантүрүү хонолоо