Мүис-ийн магистр, докторын сургууль шинэ элсэлт авч эхэллээ.