Онц сурлагатан хөнгөлөлт


 “ Онц сурлагатан ”- 6 ба түүнээс дээш улирал дараалан онц сурсан оюутнуудад олгох тэтгэлэг /100%/ . 

Бүрдүүлэх материал :

  • - Тухайн оюутны өөрийн өргөдөл
  • - 6 -улирал дараалан онц сурсан тухай сургалтын албаны тодорхойлолт
  • - Иргэний үнэмлэхний хуулбар