Hanbat National University

Багш, оюутан солилцоо, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил, эрдэм шинжилгээний ном, товхимол, олон улсын хурал, зөвлөгөөн